0 0
Read Time:4 Minute, 13 Second

Ștefan Apăteanu, candidat primăria Corbeanca, folosește 46.575.880,00 lei bani europeni aprobați pentru educație

Modernizarea Educației în Corbeanca: Un Pas Spre Viitor

Ștefan Apăteanu, candidat la primăria comunei Corbeanca, a obținut fonduri europene în valoare de 46.575.880 lei pentru a investi în educația locală. Aceste fonduri sunt esențiale pentru modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale, asigurând condiții optime pentru elevi și profesori. În prezent, multe dintre unitățile de învățământ din Corbeanca necesită renovări și modernizări pentru a corespunde standardelor moderne de educație.

Scopurile investiției

1. Construcția unei școli de meserii

Ștefan Apăteanu propune construirea unei școli de meserii, menită să ofere tinerilor din Corbeanca oportunitatea de a învăța meserii practicate. Aceasta va include:

 • Laboratoare și ateliere moderne: Echipate cu utilaje și instrumente de ultimă generație pentru diverse meserii, cum ar fi mecanică, instalații electrice și tâmplărie.
 • Parteneriate cu companii locale: Colaborări cu afaceri locale pentru stagii de practică și oportunități de angajare pentru absolvenți.
 • Cursuri de formare profesională: Programe educaționale adaptate la cerințele pieței muncii.

2. Construirea unui liceu teoretic

Pentru a oferi tinerilor acces la o educație de calitate, Ștefan Apăteanu propune construirea unui liceu teoretic. Acesta va cuprinde:

 • Săli de clasă moderne: Dotate cu tehnologie de ultimă generație pentru a sprijini un proces educațional interactiv.
 • Laboratoare de științe și informatică: Facilități specializate pentru studierea stiințelor exacte și dezvoltarea competențelor digitale.
 • Bibliotecă și săli de studiu: Spații dedicate pentru învățare și cercetare, accesibile elevilor și profesorilor.

3. Reabilitarea unităților de învățământ existente

Pe lângă construcția de noi unități de învățământ, o parte din fondurile europene vor fi utilizate pentru reabilitarea școlilor și grădinițelor existente:

 • Renovarea clădirilor: Reabilitarea structurală și estetică a clădirilor școlare, asigurând condiții sigure și moderne de învățare.
 • Modernizarea echipamentelor: Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu echipamente și materiale didactice de calitate.
 • Îmbunătățirea facilităților sportive: Renovarea sălilor de sport și a terenurilor de joacă pentru a promova activitatea fizică și sportul în rândul elevilor.

Impactul investiției asupra comunității

1. Îmbunătățirea calității educației

Investiția în infrastructura educațională va avea un impact semnificativ asupra calității educației din Corbeanca. Elevii vor beneficia de:

 • Acces la facilități moderne: Săli de clasă bine echipate, laboratoare și biblioteci care vor sprijini procesul de învățare.
 • Profesori bine pregătiți: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza noile tehnologii și metode de predare.
 • Reducerea abandonului școlar: Condiții de învățare îmbunătățite care vor motiva elevii să își continue studiile.

2. Creșterea angajabilității tinerilor

Construcția unei școli de meserii va oferi tinerilor oportunități concrete de formare profesională:

 • Competențe practice: Dobândirea de abilități care sunt direct aplicabile pe piața muncii.
 • Stagii de practică: Experiențe de muncă reală prin colaborarea cu companii locale.
 • Oportunități de angajare: Absolvenții vor fi mai bine pregătiți pentru a găsi locuri de muncă imediat după finalizarea studiilor.

3. Stimularea dezvoltării economiei locale

Investițiile în educație vor stimula dezvoltarea economică a comunei Corbeanca:

 • Atragerea de noi locuitori: Familiile vor fi atrase de posibilitatea de a oferi copiilor lor o educație de calitate.
 • Creșterea valorii proprietăților: Infrastructura educațională modernizată va crește atractivitatea și valoarea imobiliară a zonei.
 • Dezvoltarea afacerilor locale: Parteneriatele dintre școli și companii vor stimula economia locală prin crearea de locuri de muncă și oportunități de afaceri.

Planul de implementare

1. Etapele proiectului

Implementarea proiectului de investiție va fi realizată în mai multe etape:

 • Planificare și proiectare: Elaborarea planurilor arhitecturale și obținerea autorizațiilor necesare.
 • Selecția contractorilor: Alegerea firmelor de construcții și a furnizorilor de echipamente printr-un proces transparent de licitație.
 • Execuția lucrărilor: Derularea efectivă a lucrărilor de construcție și reabilitare, monitorizate pentru a asigura respectarea standardelor de calitate.
 • Dotarea și inaugurarea: Echiparea unităților de învățământ și deschiderea oficială a acestora.

2. Monitorizare și evaluare

Pentru a asigura succesul proiectului, se va implementa un sistem robust de monitorizare și evaluare:

 • Raportare periodică: Realizarea de rapoarte periodice pentru a monitoriza progresul lucrărilor și utilizarea fondurilor.
 • Inspecții regulate: Verificări periodice pentru a asigura conformitatea cu standardele și termenele stabilite.
 • Feedback comunitar: Colectarea constantă de feedback de la profesori, elevi și părinți pentru a evalua impactul investiției.

Avantajele pe termen lung

1. Durabilitatea și sustenabilitatea

Investițiile realizate vor asigura durabilitatea și sustenabilitatea infrastructurii educaționale:

 • Clădiri eficiente energetic: Utilizarea materialelor și tehnologiilor care vor reduce consumul de energie și costurile de întreținere.
 • Mentenanță preventivă: Implementarea unui plan de mentenanță preventivă pentru a prelungi durata de viață a infrastructurii.

2. Implicarea comunității

Ștefan Apăteanu accentuează necesitatea participării active a comunității în fiecare etapă a proiectului:

 • Consultări publice: Organizarea de întâlniri periodice cu locuitorii pentru a discuta stadiul proiectului și a colecta sugestii și feedback.
 • Voluntariat: Încurajarea implicării voluntare a locuitorilor în diverse activități legate de reabilitarea școlilor.
 • Parteneriate locale: Dezvoltarea de parteneriate cu afaceri locale și organizații non-guvernamentale pentru a sprijini logistic și financiar proiectul de reabilitare.

Educația din Corbeanca: Investiții pentru Viitor

Strategiile de investiții în educație propuse de Ștefan Apăteanu oferă o oportunitate de a transforma infrastructura educațională din Corbeanca, asigurând un viitor mai bun pentru tinerii din comună. Cu fonduri europene deja aprobate și un plan clar de acțiune, Apăteanu este pregătit să implementeze viziunea sa pentru o educație de calitate, adaptată nevoilor și așteptărilor comunității. Aceste inițiative reflectă un angajament profund față de viitorul educației și dezvoltării durabile a comunei Corbeanca.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
comunicat